Licencování jednotlivých produktů ESET

Samotná licence je časově neomezená a je v ní zahrnuta roční, dvouletá nebo tříletá aktualizace. Během této doby může uživatel systému ESET stahovat virové i programové aktualizace z Internetu. Období licence je definováno uživatelským jménem a heslem, jehož platnost je ověřována centrálně na aktualizačních serverech společnosti ESET software. Instalace ESET se stahují z www.eset.

Licencování serverů

ESET Mail Security
Licencuje se podle počtu fyzických mailboxů, aliasy se nepočítají. Min. 5 mailboxů

ESET Gateway Security
Licencuje se podle počtu připojených zařízení. Min. 5 PC.

ESET Security pro Microsoft SharePoint Server
Licencuje se podle počtu připojených uživatelů = uživatelských účtu Sharepointu.

ESET File Security
Licencuje se podle počtu File serverů.
Má-li zákazník ESET řešení na pracovní stanice, lze využít zvýhodněného licencování poměrem 1:5 a nad 26 stanic bez omezení.

Výhodné licencování File Serverů
Každou pátou stanici zakoupené licence je možno licencovat jako File server. V případě 26 a více stanic, je možno File server licencovat jako další stanici bez omezení.

 

Licencování stanic a mobilních řešení

Licencuje se podle počtu koncových stanic (počítač, notebook, případně File server, nebo mobilní zařízení). Výběr produktu se odvíjí také od koncového počtu zařízení:

Do 4 stanic:
ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
ESET Mobile Security
5 a více stanic:
ESET Secure Office
ESET Secure Office +
ESET Endpoint Security pro Android
Výhodná ESET řešení pro domácnosti
3 stanice + 3 mobilní zařízení:
ESET Family Security Pack
Výhodná ESET řešení pro firmy
5 a více stanic:
ESET Secure Business
ESET Secure Enterprise

ESET Secure Business v sobě obsahuje řešení pro koncové stanice a pro Mail server.
ESET Secure Enterprise v sobě obsahuje řešení pro koncové stanice, Mail server a pro Gateway server. Obě řešení se licencují podle počtu koncových stanic. Poměr stanic a serverového řešení je 100 : 120 (100 : 120 : 120).

 

Expirace elektronických licencí produktů ESET podle typu objednávky

Nové licence
Jsou platné ode dne objednání.

Prodloužení
Zákazník má zakoupenou platnou licenci, která mu bude exspirovat.
Prodloužení navazuje na stávající dobu exspirace, bez ohledu na to, kolik dní předem objednávku realizujete. Objednání je možné nejdříve jeden měsíc před ukončením doby platnosti licence.

Zákazník má zakoupenou licenci, která již exspirovala.
Doba exspirace zakoupeného prodloužení je platné ode dne objednání.

Rozšíření licence
Zákazník má zakoupenou licenci a potřebuje navýšit počet stávajících stanic/ mailboxů/…
Rozšíření je platné ode dne objednání. Nový certifikát je vystaven na celkový počet stanic/mailboxů/… s jednotnou dobou exspirace.
Tato doba exspirace se objednává standardně na jeden, dva, nebo tři roky, přičemž nesmí být kratší, než součet zbývajících měsíců platné licence.

Přechod na vyšší stanicové řešení
Zákazník má zakoupenou licenci a potřebuje ji změnit na vyšší produkt.
Doba platnosti licence je aktivována ode dne objednání. Nový certifikát je vystaven na vybraný produkt s jednotnou dobou exspirace.
V případě platné licence je možné upgrade standardně objednat na jeden, dva, nebo tři roky, přičemž tato doba nesmí být kratší, než součet zbývajících měsíců platné licence.

Přechod na vyšší verzi produktu
Zákazník chce využívat nejnovější vydanou verzi zakoupeného produktu.
Kdykoliv po dobu platnosti licence zdarma, nemá vliv na datum exspirace.

Kdykoliv v průběhu platnosti licence může zákazník přejít na nižší verzi produktu, nebo nižší stanicové řešení u všech, nebo jen u vybraných koncových stanic, aniž by to mělo vliv na cenu, nebo dobu platnosti licence.

 

Licenční politika produktů ESET

Licence je vedena na koncového uživatele, je nepřevoditelná a dále neprodejná. Prodloužení a další varianty objednávky lze provést pouze na původního uživatele zakoupené licence.

Licencování do 4 stanic
Domácnostem do 4 stanic stačí zakoupit pouze jednu licenci, která je platná až pro 3 OS.

Pravidlo 1 + 2
Jedna ESET licence umožňuje domácímu uživateli instalaci v rámci jednoho fyzického stroje a navíc ještě instalaci pro dvě virtuální stanice. V součtu tedy jedna zakoupená licence může ochránit až 3 operační systémy, které mohou být spuštěny současně.

Dual–boot a Boot Camp od Apple
Jedna ESET licence může pokrýt až 3 operační systémy v rámci jedné fyzické stanice, přičemž v jeden okamžik je spuštěn pouze jeden operační systém.

Příklad z praxe: jedna ESET licence zabezpečuje provoz operačního systému Mac OS x, ale i operačních systémů řady Microsoft Windows v rámci jedné fyzické stanice.

Licencování 5 a více stanic
Pro každý stroj, ať už se jedná o fyzický nebo virtuální, je potřeba zakoupit platnou licenci.

Virtualizace pro firemní uživatele se licencuje se podle počtu virtualizovaných stanic/serverů. Není-li možné definovat počet virtuálních stanic, licencuje se podle počtu uživatelů virtuálních pracovních stanic.

 

Licencování terminálových serverů Produkty ESET

Tenký klient
Licencuje se podle počtu připojených tenkých klientů, kteří nemají platnou licenci ESET (ESET Endpoint Antivirus/ ESET Endpoint Security).

Tlustý klient, nebo Tlustý a tenký klient
Je potřeba zalicencovat daný terminal server (ESET File Security) a zároveň všechny připojené pracovní stanice (ESET Endpoint Antivirus/ ESET Endpoint Security), které nejsou ESETem zabezpečeny.

Pro terminálové servery můžete také využít zvýhodněného licencování File serverů a zalicencovat jej jako další pracovní stanici poměrem 1 : 5 nebo nad 26 neomezeně.

 

Licencování ostatních produktů

Licencování ESET Secure Authentication
Licencuje se podle počtu uživatelů. (tzn. bezpečnostních přístupů)

ESET Services
Projektová cena dle individuálního požadavku společnosti a infrastruktury.

Licencování produktu DESlock+
Šifrovací nástroj DESlock+ se licencuje v návaznosti na zvolený produkt podle:

  • počtu koncových stanic
  • počtu mobilních zařízení
  • počtu serverů 

Licencování produktu StorageCraft
Řešení pro zálohování a obnovu dat StorageCraft se licencuje v návaznosti na zvolený produkt podle:

  • počtu koncových stanic
  • počtu koncových stanic