Slevy

Slevy

Pokud zákazník zasílá informace o svých osobních údajích (průkaz s rodným číslem apod.), jsou spravovány v souladu s platnými právními předpisy. ESET software je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Příjemce slevy
Studenti – držitelé ISIC karty
Postižení a invalidní důchodci
Školství
Zdravotnictví
Nestátní neziskové organizace
Mládež – držitelé IYTC karty
Učitelé – držitelé ITIC karty
Subjekty veřejné správy
Výše slevy
50%
50%
50%
50%
50%
30%
30%
20%

Podrobnosti ke slevám

50% sleva držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a poživatele PID (plný invalidní důchod):

Sleva se vztahuje k licencím ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium nebo ESET Mobile Security pro 1-2 PC/GSM s délkou platnosti 1-3 roky. Je třeba doložit kopii průkazu nebo rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu od ČSSZ jako přílohu online objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou.

EDU Free licence pro zaměstnance školy

Zaměstnanci škol mohou využít produkty ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security na svých domácích počítačích.

Za každých 10 školních (stanic nebo PC) licencí typu „Endpoint Solutions“ si může škola vyžádat 1 licenci ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security zdarma v délce trvání zakoupené licence pro školu. Objednejte si EDU Free licence. Při prodloužení licence pro školu lze objednat také EDU Free licence pro zaměstnance.

50% sleva pro školství a zdravotnické zařízení:

Sleva je poskytována zařízením uvedeným v Registru sítě škol nebo v Národním registru poskytovatelů zdravotnických služeb. Tyto seznamy vede ministerstvo školství a zdravotnictví na území ČR.

50% sleva pro studenty:

Sleva je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security a ESET Mobile Security pro jedno zařízení na jeden rok pouze v případě zaslání kopie ISIC karty jako přílohu objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou. ISIC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..

30% sleva pro mladé do 26 let:

Sleva je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security a ESET Mobile Security pro jedno zařízení na jeden rok pouze v případě zaslání kopie IYTC karty jako přílohu objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou. IYTC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..

30% sleva pro učitele:

Sleva je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security a ESET Mobile Security pro jedno zařízení na jeden rok pouze v případě zaslání kopie ITIC a IYTC karty jako přílohu objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou. ITIC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..

50% sleva pro nestátní neziskové organizace:

Tuto slevu mohou získat organizace ze seznamu na webu Informační systémy nestátních neziskových organizací.

20% sleva pro subjekty veřejné správy:

Tato sleva je poskytována subjektům, které spadají do oblasti Státní správy a Samosprávy.

 

Přechod (upgrade) z předchozí verze na vyšší

  • Pro uživatele platné licence je přechod bezplatný.
  • Při přechodu na vyšší verzi je nutné produkt přeinstalovat.

Přechod z ESET NOD32 Antivirus na ESET Internet Security

  • Přechod je možný za cenu prodloužení licence ESET Internet Security

Přechod z ESET Secure Office na ESET Secure Office+

  • Přechod je možný za cenu prodloužení licence ESET Endpoint Security.

 

Sjednocení licencí

  • Sjednocení více produktů do stejné expirace všech licencí pro jednoho zákazníka.
  • Sjednocení více licencí stejného produktu do jedné centrální licence pro jednoho zákazníka.

Toto řešení je výhodné pro zákazníka, který si postupně zakoupil více produktů ESET s různými daty expirací. Tyto licence lze sjednotit kdykoliv při jejich prodloužení, do jedné multilicence s jednotnou dobou platnosti. V ceně se zohlední stávající platnost licencí, aby zákazník za stejné období neplatil dvakrát.

 

Rozšiřování licencí

Při rozšíření licence dochází k sjednocení dat expirace a licence je platná ode dne objednání pro koncový počet stanic. Zákazník tak zaplatí za licenci pro nové stanice, o které rozšiřuje, a také za obnovu stávající licence, kde se bere v úvahu poměr měsíců odpovídající prodloužené době platnosti licence. Počet měsíců, o kolik je původní licence prodloužena = počet měsíců nové licence – počet měsíců zbývajících do expirace původní licence).

Ve vzorci násobíme jednotkovou cenu za novou licenci v celkovém počtu stanic počtem licencí, o které rozšiřujeme. K tomu je přičtena jednotková cena za prodloužení licence v celkovém počtu stanic násobená původním počtem stanic a poměrem měsíců, který odpovídá prodloužené době platnosti licence. V úvahu zde bereme počet měsíců, který ještě u stávající licence zbývá, a ten odečteme od délky platnosti nové licence. Toto číslo vydělíme počtem měsíců nové licence.

 

U sjednocení a rozšiřování licencí zákazník zároveň získává jednotné uživatelské jméno a heslo platné pro všechny licence. Tyto nové přihlašovací údaje jednoduše přepíše v nastavení programu ESET. Prodloužení licencí je možné na dobu jednoho, dvou nebo tří let. Toto období však musí být delší než počet zbývajících měsíců aktuálně platné licence.